Bina Temizli?i

Kayseri Bina Temizlik

Kayseri Bina Temizlik

Kayseri Bina Temizlik

Apartman Merdiven Temizlik ?irketi Vega Temizlik

Merdiven Temizli?i Nas?l Yap?lmaktad?r?

 1. Temizlik hizmetlerimiz tek bir personel taraf?ndan yap?lmaktad?r.
 2. Bütün temizlik araç-gereçleri ve kimyasallar taraf?m?zdan temin edilmektedir.
 3. Giri?e ast???m?z takip çizelgesiyle giri? – ç?k?? saatlerini ve temizlik kontrolünü takip edebilirsiniz.
 4. Çal??an?m?z?n özlük bilgilerini (ad-soyad, foto, SGK, gsm no) takip çizelgemizde bulabilirsiniz.
 5. Her hafta merdiven silimi, kap?-cam silimi ve korkuluklar?n -varsa asansör temizli?i  yap?lmaktad?r.
 6. Ayda bir ise nadir tozlanan posta kutusu, elektrik-su sayaçlar?, do?algaz saatleri ve borular? temizlenmektedir.
 7. Kap?ya yap?t?r?lan reklam amaçl? etiketler çizmeyen jiletle kaz?nmaktad?r.
 8. Su talebi listede s?ra takip edilerek evlerden kar??lanmaktad?r.

Merdiven Temizli?inde Kullan?lan Malzemeler Nelerdir?

 • Suyu emen havlu paspas ve temizlik kova tak?m?  kullan?lmaktad?r.
 • Çöp suyu kal?nt?lar? için çama??r suyu ve yüzey temizleyici kullan?lmaktad?r.
 • F?rça, çek-çek, kürek, camsil kullan?lmaktad?r.
 • Kullan?lan bezlerin tamam? mikrofiberdir, sanayi tip sar? bez kullan?lmamaktad?r.
 • Temizlik bittikten sonra parfüm kullan?lmamaktad?r. Unutmay?n ki piyasa ürünleri gerçek çiçek kokusu de?il, zehirli kimyasal gaz saçmaktad?r.
 • Asansörler için kimyasal çelik parlat?c? kullanm?yoruz. Nemli bezle tozunu almaktay?z.
 • Personellerimiz 6331 say?l? güvenlik ve sa?l?k e?itimini ba?ar?yla tamamlam??t?r.

Merdiven Temizlik Fiyatlar?

Kayseri Bina Temizlik İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ